Kvalitetno i brzo Najviši standardi Savremena i proverena rešenja

Paleti programa za projektovanje čeličnih konstrukcija koje koristimo dodali smo i samostalni program iz familije Dlubal pod nazivom CRANEWAY. Ovaj program služi za projektovanje i kompletnu analizu nosača kranskih staza u skladu sa odredbama standarda EN 1993‑6 (Evrokod 3), pri čemu su mnogobrojni nacionalni aneksi već dostupni, a korisnik može i sam da definiše anekse konkretnim graničnim vrednostima i parametrima. Takođe, postoji mogućnost izbora vrste krana (mosna dizalica ili obešeni kran).

Program CRANEWAY, kao i druge programe kompanije Dlubal, odlikuje lakoća korišćenja, jer omogućava jednostavno i sveobuhvatno izvođenje složenih analiza i proračuna. Unos podataka je brz, lak i jasno organizovan u zasebne prozore za unos. Uslove vezane za oslonac definišemo prema vrstama oslonca (zglobni, pokretni zglobni, kruti i sl.); postoji mogućnost ubacivanja zglobova, a može se menjati i raspored krutih i deformabilnih ukrućenja. Program daje grafički prikaz i 3D vizuelizaciju gotovo svih ulaznih podataka, a tu je i mogućnost uvoženja poprečnih profila iz bogate baze RSTAB/RFEM.

Program CRANEWAY daje mogućnost analize dejstava do tri krana u radu u isto vreme, tako što se iz biblioteke odabere standardni kran ili se potrebni podaci ručno unesu. Program analizira sve kombinacije graničnih stanja (granično stanje nosivosti, zamor, deformaciju i reakcije oslonca) za svaku poziciju krana. Na osnovu definisanih opterećenja, program kreira kombinacije sila u određenim pozicijama, a svaka takva pozicija nosi tri kombinacije sila. Svaka kombinacija sila računa se uz tri nivoa opterećenja radi određivanja unutrašnjih sila za potrebe opšte naponske analize, analize deformacija, ili analize zamora. Unutrašnje sile za nosač kranske staze određuju se primenom teorije drugog reda.

Svi izlazni podaci jasno su organizovani u posebne prozore prema temama. Proračunske vrednosti prikazuju se na odgovarajućim grafičkim prikazima poprečnih profila.

Program CRANEWAY vrši analizu napona kranskih staza i šavova, proračun zamora kod kranskih staza i šavova (i do tri krana istovremeno), analizu deformacija, stabilnosti na bočno-torziono izvijanje (1D metoda konačnih elemenata), itd.

Opšta naponska analiza kranskih nosača vrši se izračunavanjem vrednosti postojećih napona, koje se upoređuju sa graničnim normalnim, smičućim i ekvivalentnim naponom. Ova analiza vrši se i za šavove, prema paralelnim i upravnim naponima smicanja i primenom principa njihove superpozicije.

Analiza bočno-torzionog izvijanja vrši se primenom teorije drugog reda uzimajući u obzir imperfekcije.

Program CRANEWAY smo koristili za projekat naših partnera, kompanije Saltängen iz Švedske, za proračun i izradu crteža nosača kranske staze. Na postojeću konstrukciju hale bilo je potrebno dodati kransku stazu za kran raspona 22m. Kranska staza je kontinualna greda koju čine tri polja, ukupne dužine 24m. U programu CRANEWAY je sprovedena detaljna analiza napona, stabilnosti, zamora i deformacija, nakon čega je usvojen poprečni presek nosača HEA260. Nosač se preko konzolnih kratkih elemenata oslanja na postojeće kutijaste stubove hale. Proračun ovog kratkog elementa je urađen u programu Dlubal RFEM koristeći reakcije oslonaca dobijene u proračunu kranske staze. Montažni nastavci nosača su bili predviđeni u početnoj i krajnjoj četvrtini srednjeg polja. Proračun ovih nastavaka je urađen u programu Idea StatiCa.

Author

Pročitajte naše najnovije članke

 • 3d modelling in construction
  3D modeliranje u građevinarstvu

  3D modeliranje nije nešto posebno novo u građevinskoj industriji. Ipak, sve više dobija na[...]

 • steel connection
  Proračun veza kod čeličnih konstrukcija

  Veze kod čeličnih konstrukcija koriste se za povezivanje dva ili više elemenata konstrukcije od[...]

 • footbridge
  Novi Programski Paket - Dlubal RFEM

  Obogatili smo svoj programski portfolio jednim od najmoćnijih softvera iz oblasti građevinskog inženjerstva –[...]

 • Ne oklevajte da nas kontaktirate za bilo koji poslovni predlog!
  © 2024 Copyright Tim Global Engineering. Sva prava zadržana. Design by Popart Studio